Úvod

14. - 15. června jedeme do Prahy na dějepisnou exkurzi spojenou se školním výletem - taková pěkná tečka na závěr škoního roku. Všechny informace najdete ve složce Materiály a soubory.

Do konce školního roku nás čeká ještě trocha práce. Každý by měl přispět svou troškou do mlýna. Kdo se k nějakému úkolu přihlásil, je uveden v závorce za ním. Je potřeba:

  • Vyrobit a vytisknout pozvánku pro učitele a rodiče na závěr školního roku s předáním vysvědčení do Jugoklubu
  • Roznést pozvánky učitelům a osobně je pozvat (i z 1. stupně, můžete si pozvat i své učitele, kteří už na naší škole nejsou), předat rodičům
  • Ve spolupráci s 9.A zajistit květiny pro učitele - to je tradice. Nebo máte jiný nápad?
  • Vymyslet závěrečné představení v Jugoklubu
  • Sepsat a přečíst proslov (Sára)
  • Uklidit Jugoklub (všichni)

Další úkoly a jména budu průběžně dopisovat, nebo se domluvte s Lukášem, který má ke stránkám taky přístup:)

 


Načítání


Co bude zítra

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
P
o

Načítání